Cijfers 2016

Financieel kijkt BAM Contractors tevreden terug op 2016. Zowel balansmatig als wat omzet en resultaat betreft, werden de doelstellingen gehaald. Samen met BAM Track, onze specialist spoorwerken, en BAM Asphalt, de productie-unit voor asfalt, realiseerden we een omzet van 268 miljoen euro en een resultaat na belastingen van 4,1 miljoen euro.

De continue focus op het verbeteren van ons werkkapitaal vertaalt zich in een sterke stijging van de liquiditeiten gedurende en per einde boekjaar. De liquiditeitsratio bedraagt 1,25% en schept samen met een goede solvabiliteit van 20% voldoende basis om al onze ambities waar te maken.

We zijn ervan overtuigd dat we in 2017 eveneens sterke cijfers zullen voorleggen. Met een duidelijke focus op onze portfolio en vanuit ons multidisciplinaire karakter streeft BAM Contractors die projecten na waar we onze meerwaarde voor klanten 100% waarmaken.