Missie & waarden

Onze missie “Together we create space” weerspiegelt hoe BAM Contractors zijn dagelijkse activiteit invult: het bouwen van schoolgebouwen die leraren en kinderen goesting geven om naar school te gaan, ziekenhuizen die het leven van artsen, verpleegkundigen en patiënten aangenamer maken, spoor- en wegenwerken die ons land mobieler maken, … Kortom: de iconische BAM-projecten dragen bij tot een betere maatschappij.

Ons professioneel handelen steunt op de ondernemingsprincipes van Koninklijke BAM Groep en op de vijf waarden eigen aan ons bedrijf. Zij vormen de bouwstenen om onze missie te realiseren.

De bedrijfswaarden van BAM Contractors zitten in ons DNA en zijn kenmerkend voor onze medewerkers:

INTEGRITEIT: ik ben betrouwbaar en oprecht in alles wat ik doe
EIGENAARSCHAP: ik denk en handel alsof het mijn project, situatie, vraag is
EMPATHIE: ik stel me in de plaats van anderen en luister om hun gevoelens en gedachtegang te begrijpen
CONSISTENTIE: ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg
PIONIEREN: ik durf te veranderen en wil voortdurend verbeteren