To overview
28/08/2018

BAM Track nodigt onderaannemers uit in kader van veiligheid

Onlangs nodigde ons zusterbedrijf BAM Track zijn onderaannemers uit rond het thema “veiligheid”. Veiligheid is topprioriteit bij BAM Groep en daarom is het cruciaal om alle partijen erbij te betrekken. Één van de deelnemers formuleert het als volgt: “Bij geen enkele grote aannemer hebben we zo een interessante namiddag meegemaakt. Het is ook goed dat jullie de onderaannemers erbij betrekken om samen aan veiligheid te werken.”.