E313 Lummen – Beringen

Tijdens het bouwverlof werd er op een aantal BAM-werven naarstig voortgewerkt. Onder andere op onze werf E313 Lummen-Beringen. BAM Contractors nv bouwt zo letterlijk mee aan een mobieler België. Enige toelichting in onderstaand VRT-fragment.