To overview

BAM Contractors bouwt huisjes in Sri Lanka!

BAM Contractors besliste om in 2011 een project te ondersteunen van de Belgische organisatie ‘Adoptie Sri Lanka vzw’, deze vereniging zet zich sinds 1985 in voor de allerarmsten in dit land.

Plaatselijke NGO’s bouwen er in samenwerking met Adoptie Sri Lanka onder andere huisjes volgens de plaatselijke gebruiken: zonder betonmolentje noch stutten, met bamboestokken, …

Het was de bedoeling om de plaatselijke bevolking aan te leren hoe ze duurzamere huizen konden bouwen door hen kennis te laten maken met (voor hen) nieuwe materialen en methodes. In 3 weken tijd werden er door onze medewerkers en plaatselijke arbeidskrachten 2 huisjes gebouwd.