To overview

Corporate governance

Link: Gedragscode

Wij spreken spelregels met elkaar af, waaraan wij ons willen én moeten houden. De samenleving verandert in hoog tempo en ook bij BAM hebben we te maken met vele veranderingen. Onveranderd blijft ons besef dat duurzaam succes alleen mogelijk is wanneer normen en waarden het fundament vormen van ons denken en handelen. Wij zijn een integer en betrouwbaar bedrijf, waarvan al onze stakeholders – terecht – hoge verwachtingen hebben.

In onze gedragscode hebben wij naast de regels ook onze kernwaarden en principes verwoord. Deze vormen de basis van ons succes en in de geest daarvan handelen wij. Wij gaan uit van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat wij trots op BAM zijn én blijven.

Compliance officer
Ruben Verdoodt