To overview
03/07/2018

Stormmuur Blankenberge officieel ingehuldigd

BAM Contractors voerde als algemene aannemer de werken rond de haven van Blankenberge uit. Deze werken passen in het masterplan kustveiligheid. De haven van Blankenberge is één van de zwakke schakels aan de Belgische kust. In september 2016 startte de bouw van deze architecturale stormmuren samen met de heraanleg van de omgeving en de wegenis rond de haven.

De stormmuur is één van de overstromingsmaatregelen die op een 1000-jarige storm is berekend. Van deze stormmuur zie je slechts 20% bovengronds, de overige 80% zit ondergronds. Het is net dat ondergrondse gedeelte dat technisch het uitdagendste is want er zijn ca. 8700m² damplanken in de bestaande dijk getrild waarvan de langste tot 18m lang waren. Deze damplanken zijn op hun beurt verankerd met ca. 2,2 lopende km ankers met een corrosiebescherming tegen het zoutige zeewater.

BAM Contractors heeft als één van de grootste aannemersconsortia van België de knowhow in huis om deze complexe technieken op een vlotte, kwalitatieve wijze uit te voeren. Hierbij wordt erop gelet dat de werken steeds vlot blijven doorgaan en dat de hinder voor de omgeving beperkt blijft.

Ook bij de bouw van het bovengrondse gedeelte is er expliciet voor een type bekisting gekozen waarmee een hoog rendement kon gehaald worden en een kwalitatief uitzicht verzekerd was.